Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5991155
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2017
Thứ ba, 18.04.2017 09:04

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Báo cáo BKS 2016 (18.04.2017)
» Thư mời họp : Đại hại cổ đông thường niên tài chính 2016 công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Tổng hợp các tờ trình (18.04.2017)
» Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 (18.04.2017)
» Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và phương hướng 2017 của ban TGĐ (18.04.2017)
» Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (18.04.2017)
» Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông (18.04.2017)
» Chương Trình ĐHCĐ 2017 (20.04.2017)
» Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi điều lệ công ty (24.04.2017)
» [ Tài liệu bổ sung ] Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 (24.04.2017)

Các tin cũ hơn:
» Giấy ủy quyền cá nhân , tổ chức (18.04.2017)
» Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT , BKS công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia vào ban kiểm soát công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 nhiệm kỳ 2015-2019 (18.04.2017)
» Đơn ứng cử tham gia HĐQT , BKS 2017 (18.04.2017)
» Đơn đề cử tham gia HĐQT , BKS 2017 (17.04.2017)
» [Thông Báo] Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán (11.04.2017)
» [ THÔNG BÁO ] Chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM (27.12.2016)
» [Thông Báo] Thu hồi và cấp đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (20.12.2016)
» Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (30.05.2016)
» THÔNG BÁO THU HỒI SỐ CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO KHÔNG NỘP TIỀN (20.05.2016)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market