Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5991157
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Tổng hợp các tờ trình
Thứ ba, 18.04.2017 09:44

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 (18.04.2017)
» Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và phương hướng 2017 của ban TGĐ (18.04.2017)
» Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (18.04.2017)
» Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông (18.04.2017)
» Chương Trình ĐHCĐ 2017 (20.04.2017)
» Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi điều lệ công ty (24.04.2017)
» [ Tài liệu bổ sung ] Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 (24.04.2017)
» Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 (29.04.2017)
» Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 (29.04.2017)
» Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị (05.05.2017)

Các tin cũ hơn:
» Thư mời họp : Đại hại cổ đông thường niên tài chính 2016 công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Báo cáo BKS 2016 (18.04.2017)
» Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2017 (18.04.2017)
» Giấy ủy quyền cá nhân , tổ chức (18.04.2017)
» Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT , BKS công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia vào ban kiểm soát công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 nhiệm kỳ 2015-2019 (18.04.2017)
» Đơn ứng cử tham gia HĐQT , BKS 2017 (18.04.2017)
» Đơn đề cử tham gia HĐQT , BKS 2017 (17.04.2017)
» [Thông Báo] Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán (11.04.2017)
» [ THÔNG BÁO ] Chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM (27.12.2016)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market