Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5991188
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Thứ ba, 18.04.2017 10:22

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông (18.04.2017)
» Chương Trình ĐHCĐ 2017 (20.04.2017)
» Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi điều lệ công ty (24.04.2017)
» [ Tài liệu bổ sung ] Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 (24.04.2017)
» Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 (29.04.2017)
» Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016 (29.04.2017)
» Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị (05.05.2017)
» Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần dược phẩm TW2 (11.05.2017)
» THÔNG BÁO : Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của công ty cổ phần dược phẩm TW2 (15.05.2017)
» BÁO CÁO : Thay đổi ( điều chỉnh ) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (18.05.2017)

Các tin cũ hơn:
» Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và phương hướng 2017 của ban TGĐ (18.04.2017)
» Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 (18.04.2017)
» Tổng hợp các tờ trình (18.04.2017)
» Thư mời họp : Đại hại cổ đông thường niên tài chính 2016 công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Báo cáo BKS 2016 (18.04.2017)
» Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2017 (18.04.2017)
» Giấy ủy quyền cá nhân , tổ chức (18.04.2017)
» Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT , BKS công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia vào ban kiểm soát công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 nhiệm kỳ 2015-2019 (18.04.2017)
» Đơn ứng cử tham gia HĐQT , BKS 2017 (18.04.2017)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market