vien-nang-cung-eutaric

Viên nang cứng EUTARIC

Thông tin Viên nang cứng EUTARIC

Hoạt chất:

Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat)…...………10mg

Chỉ định:

- Atorvastatin được chỉ định phối hợp với chế độ ăn kiêng để làm giảm cholesterol toàn phần, LDL-C, apolipoprotein B, triglycerid và đồng thời làm tăng HDL-C ở những bệnh nhân tăng cholesterol máu nguyên phát có hoặc không có tính gia đình dị hợp tử và kết hợp với rối loạn mỡ máu (nhóm IIa và IIb theo phân loại của Fredickson), tăng triglycerid máu (nhóm IV theo phân loại của Fredickson) và ở các bệnh nhân có rối loạn betalipoprotein máu (nhóm III theo phân loại của Fredickson) mà không có đáp ứng đầy đủ với chế độ ăn.

- Atorvastatin cũng được chỉ định để làm giảm cholesterol toàn phần và LDL cholesterol ở các bệnh nhân có tăng cholesterol máu có tính gia đình đồng hợp tử khi chế độ ăn và các phương pháp không dùng thuốc khác không mang lại kết quả đầy đủ.

Cách dùng- Liều dùng:

Có thể uống liều duy nhất vào bất cứ lúc nào trong ngày, vào bữa ăn hoặc lúc đói. Liều khởi đầu 10 mg, một lần mỗi ngày. Ðiều chỉnh liều 4 tuần một lần, nếu cần và nếu dung nạp được. Liều duy trì 10 - 40 mg/ngày. Nếu cần có thể tăng liều, nhưng không quá 80 mg/ngày.

Đối với những bệnh nhân dùng thuốc có tương tác với Atorvastatin, giảm liều khuyến cáo như sau:

-  Bệnh nhân dùng Ciclosporin: liều tối đa 10 mg mỗi ngày một lần.

-  Bệnh nhân dùng Clarithromycin: Liều ban đầu 10 mg mỗi ngày một lần, tối đa là 20 mg mỗi ngày một lần.

-  Bệnh nhân dùng Itraconazol: liều ban đầu 10 mg mỗi ngày một lần, liều dùng hàng ngày và tối đa 40 mg mỗi ngày một lần.

Ở trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 10 - 17 tuổi bị tăng cholesterol hoặc kết hợp tăng lipid máu: liều ban đầu là 10 mg, mỗi ngày một lần, điều chỉnh nếu cần thiết trong khoảng thời gian ít nhất 4 tuần với liều tối đa 20 mg mỗi ngày một lần.

Thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.